LOGO O2A oxygen architectsGrev Turegatan 55 S-114 38 Stockholm +46-8-408 299 70 info@oxygenarchitects.com
PROJECTS      WHAT WE DO    CONTACT
Området kring Olof Skötkonungsväg består av egnahems hus. Det är ett småskaligt område, som ligger mellan två områden
med 4-5 vånings punkthus, men området är relativt sammanhållet.

Projektet började med att vi analyserade området. Dess typologier, med tak,fönsterstorlek, volym material och färger kartlades.
Vi valde att arbeta med det småskaliga. Små förändringar. Att förskjuta vissa begrepp, att förstärka och överdriva vissa element.
Bl.a fönsterramarna som gjordes aningen överdrivna. Med en homage till vissa projekt av Gigon & Guyer eller Corinna Menn.
På tomten, som har formen av ett ruter i en kortlek, placerade vi något vi valt att kalla kluster-villor. Kluster strukturen får de
3 volymerna att reagera på landskapet. Det yttre landskapet skapar olika rum/ rumsupplevelser beroende på i vilken av de tre
volymerna man befinner sig i. Bo vid gata respektive att bo vid en skogsglänta. Det blir även en skillnad inuti husen vertikalt.
Där bottenvåningen tar tag i närmiljön och de övriga två våningarna tar tag i horisonten eller det avlägsna.

HOUSING
- FLAGGAN GÄVLE
 (together with n1 arkitekter)
- THE SPHINX, UPPSALA
- "U", Rosendal, Uppsala
- GRÅGÅSEN 24, ASPUDDEN
- ZERO-ENERGY STUDENTHOUSING
     (Arkitektmagasinet)

- VILLA ISOMAA, SÖDERTÄLJE
- INGMAR 8, STOCKHOLM
- JUNGFRUN 21, STOCKHOLM

URBAN PLANNING
PUBLIC,COMMERCIAL & OFFICE

project GG24, Aspudden © Robyn Hayes (foto) for oxygen architects